2012/UM.I-1368
 
Toplantı No  : 2012/019
Gündem No  : 52
Karar Tarihi : 19.03.2012
Karar No  : 2012/UM.I-1368

Şikayetçi:
 Kocaman Sağlık Araçları Ve Gereçleri Tic. Ltd. Şti. , ANAFARTALAR CADDESİ TUĞBA İŞHANI KAT.1 NO:60/50 ULUS / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Şanlıurfa Devlet Hastanesi, Esentepe Mahallesi Hastane Caddesi 63200 ŞANLIURFA
Gündem Konusu:
 2011/117117 İhale Kayıt Numaralı "15 Kalem Mal" İhalesi
Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;06.09.2011 tarihinde yapılan 15 kalem mal alımı ihalesinin 1 sıra nolu 12 Kanal Mönitörlü Yorumlu EKG cihazı ihalesine teklif verdikleri, cihaza ilişkin teknik şartnamede istenilen teknik dokümanlar, katalog, broşür ve şartnameye uygunluk belgesinin verildiği, kesinleşen ihale kararının iptaline yaptıkları itirazın uygun bulunmadığı, teklif ettikleri Trismed marka Cardipia 800 model EKG cihazının teknik şartnamenin 2, 3, 7 ve 14 üncü maddesine uygun olduğu, nitekim idareye verilen dilekçede demo yapmaya hazır olduklarını bildirdikleri iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:

 

16.09.2011 tarihinde yapılan 15 kalem mal alımı ihalesinin 1 sıra nolu 12 Kanal Mönitörlü Yorumlu EKG cihazı ihalesine teklif veren 6 isteklinin tekliflerinin incelenmesi sonucunda;

 

- 60.000,00 TL toplam fiyat teklifi veren Kocaman Sağlık Araç ve Gereçleri Tic.Ltd.Şti. tarafından ihalede teklif edilen Trismed Cardıpıa 800 Model cihazın, teknik şartnamenin 2 nci maddesinde 210 mm rulo istendiği ancak istekli tarafından 216 mm sunulduğu, 3. maddesinde geçen 3x2 istenen kanal formatı olmadığından, 7 nci maddesinde Q,Tr (%) hesap yorumu olmadığından, 14 üncü maddesinde istenen tansiyon ibaresi olmadığından,

 

- 68.700,00 TL toplam fiyat teklifi veren Ömer Resul - Paymed Medikal Tıbbi Cihaz ve Sarf Malzemeleri tarafından ihalede teklif edilen Caravell marka 112M model cihazın, teknik şartnamenin 7 nci maddesinde Q,Tr (%) hesap yorumu olmadığından, 9 uncu maddesinde 1.000 örnekleme kanal istenildiği, istekli tarafından ise 10.000 örnekleme verildiği, 11 inci maddesinde test menüsünde tuş takımı, printer, memory testi yer almadığından,

 

- 101.250,00 TL toplam fiyat teklifi veren istekli Sekizbit Bilgisayar Medikal Tıbbi Cihaz Ürünleri San. Ltd. Şti.’nin Edan marka SE 1200 Model cihazın, teknik şartnamenin 7 nci maddesinde Q,Tr (%) hesap yorumu olmadığından, 11 inci maddesinde test menüsüne girerek ekran, tuş takımı, printer, memory testi yapılarak arızalı bölümün tespitinin mümkün olmadığı,

 

Gerekçeleriyle ihale komisyonu tarafından adı geçen isteklilere ait tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,diğer isteklilerin sunmuş oldukları cihazlara ait barkod numaraları ile yapılan MKYS sorgulamasında teklif edilen fiyatların MKYS ortalamasının üzerinde olduğunun belirlendiği ve kamu yararı oluşmadığı kanaati ile 1 sıra nolu 12 Kanal Mönitörlü Yorumlu EKG cihazı ihalesinin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

İhaleye esas hazırlanan teknik şartnamede teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin sunduğu EKG cihazları ile diğer teklif sahibi isteklilerin sunduğu ve EKG cihazlarının teknik şartnameye uygun olup olmadığıyla ilgili olarak bir akademik kuruluştan teknik görüş istenmiştir.

 

Akademik kuruluştan alınan teknik görüşte;

 

1) Trismed Marka Cardıpıa 800 model 12 kanal monitörlü EKG cihazı tekniközellikleri ve söz konusu ihaleye ait teknik şartname incelenmiştir. İncelemelerimiz neticesinde söz konusu itiraza sebep olan teknik şartname 2, 3, 7 ve 14 maddeleri ve diğer maddeler ile ilgili inceleme sonuçları aşağıda belirtilmiştir;

 

Teknik şartname 2 nci maddede "Cihaz A4 formatında 210 mm rulo ya da Z-katlı kağıda kayıt yapabilmelidir" şartı yer almaktadır. 2 nci maddede belirtilen 2 özellik " ya da" kelimesi kullanılarak istendiğinden dolayı teklif edilen cihazda birinin olması yeterlidir. Teklif edilen ürünün kullanım kılavuzunun incelenmesinde 210 mm yerine, 216 mm rulo veya 210 mm Z-katlı kağıda (opsiyonel) kayıt yapabildiği tespit edilmiştir. 210 mm Z-katlı kağıda kayıt söz konusu cihazda opsiyonel bir özellik olup ancak firma tarafından, teklif edilen fiyat içerisinde olacak şekilde, ek bir ücret talep etmeksizin (opsiyonel özellikler, üretici firmalar tarafından ancak ek ücretler karşılığında kullanıcıya sağlanmaktadır) bu özelliğin satın alınacak bütün cihazlara yüklü olarak teslim edileceğinin taahhüdünün verilmesi durumunda bu şart verine getirilmiş bir özellik olabilecektir.

 

Teknik şartname 3 üncü madde "Kaydedici için 3 kanal, 3x2 kanal, 6 kanal, 6x2 kanal, 3x4+1 uzun ritim, 3x4+3 uzun ritim ve 12 kanal (alt alta) kayıt formatları seçilebilmelidir" şartı yer almaktadır. Kayıt seçenekleri açısından değerlendirildiğinde teklif edilen Cardıpıa 800 model EKG cihazının 3, 3x2, 6, 3x4, 3x4+1, 3x4+3, 6x2+1 ve 12x1 seçeneklerinde kayıt yapabildiği teknik özellikler ve kullanma kılavuzunun incelenmesinden anlaşılmış olup (kullanma kılavuzu sayfa 269 ve 285) söz konusu cihaz teknik şartnamenin 3 üncü maddesini sağlar özelliktedir

 

Teknik şartname 7 nci maddede "Cihaz aşağıdaki hesap ve yorumları yapmalıdır; P (ms,) PR (ms), QRS (ms), QT (ms), QTc (ms), QTr (%) hesaplarını ve yorumunu, Axis yorumu, frontal vektörlerden P (mV), QRS (mV), T (mV) derecelerini, sinüs ritmi yorumu ve R aralıklarınının çizimi ve bulguları, 12 lead için ST (uV), ST-T, Q, R, S (ms ve uV cinsinden) hesaplamaları, Q/R, R/S ve area değerlerinin tablolarını basmalıdır" şartı yer almaktadır. Bu özellikler açısından değerlendirildiğinde teklif edilen cihaz; P (sf 276) PR (sf 276), QRS (sf 276), QT (sf 276), QTc (ms), QTr (%) hesaplarını ve yorumunu, Axis yorumu, frontal vektörlerden P (sf 276), QRS (sf 276), T (sf 276) derecelerini, sinüs ritmi yorumu (sf 277) ve R aralıklarınının çizimi ve bulguları (sf 276) gösterdiği kullanma kılavuzundan tespit edilmiştir. Fakat 12 lead için ST (uV), ST-T, Q, R, S (uV cinsinden) hesaplamaları uV cinsinden yapabildiğine dair "teknik özelikler" ve "kullanma kılavuzunda" herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır. Üretici firmanın internet sitesinin incelenmesinden de bu özelliğin cihazda olup olmadığı anlaşılamamıştır. Bu özellik için, teklif veren firmadan demonstrasvon istenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

 

Teknik şartnamenin 14 maddesinde "Kağıt üzerinde EKG sinyalleri ile birlikte ms ve mV değerleri, hastanın adı-soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, tansiyonu, boyu, ağırlığı ve kayıtın hangihastane veya bölüm tarafından yapıldığı okunabilmelidir" şartı yer almaktadır. Söz konusu seçenekler açısından değerlendirildiğinde, teklif edilen Cardıpıa 800 model EKG cihazının; kağıt üzerinde EKG sinyalleri ile birlikte ms ve mV değerleri gösterdiği (sf 251), hastanın adı-soyadı (sf 255), doğum tarihi (yaş olarak, sf 255), cinsiyeti (sf 255), tansiyonu (sf 255), boyu (sf 255), ağırlığı (sf 255) ve kayıtın hangi hastane veya bölümde yapıldığının (sf 242) okunabildiği kullanma kılavuzunun incelenmesinden anlaşılmıştır. Söz konusu cihaz teknik şartnamenin 14. maddesini sağlar niteliktedir.

 

Cihaz teknik şartnamenin diğer maddeleri 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. maddelerini sağlamaktadır.

 

Özet olarak, Trismed Marka Cardıpıa 800 model 12 kanal monitörlü EKG Cİhazi 2. maddeyi koşullu yerine getirebilmekte ve 7. madde için daha detaylı teknik doküman veya demonstrasyon yapılması gerekmektedir.

 

2) Suzuken Kenz marka Cardico 1210 model EKG cihazının incelenmesinde;

 

Dosyada istekli firmaya ait teknik şartnameye cevap metni bulunamamıştır.Söz konusu cihaz, teknik şartname madde 1, 2'yi sağlamaktadır.

 

Madde 3'te istenen 3x4+3 uzun ritim formatı teknik dokümanlar ve üretici firmanın internet sitesinin incelenmesinde tespit edilememiştir. Cihaz bu şartı sağlamıyor görünmektedir.

 

Teklif edilen cihaz Madde 4, 5 ve 6'yı sağlar niteliktedir.

 

Teklif edilen ürünün bazı hesap ve yorumları yapabildiği teknik dokümanlarda belirtilmiş olmakla birlikte hangi analizleri yapabildiğine dair gerekli bilgiler, gerek teklif getiren distribütör firmanın sunduğu dokümanlardan gerekse üretici firmanın internet sitesinden temin edilememiştir. Söz konusu cihazın madde 7'yi sağlayıp sağlamadığının tespiti için demonstrasyon gerekmektedir.

 

Cihaz madde 8'i sağlamaktadır (kullanma kılavuzu sf 25 ve http://suzuken- kenz.com/pdf/brochures/KENZ%20-%20CARDICQ%201210.pdf).

 

Madde 9'a ait herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.

 

Madde 10,11,12,13,14,15 söz konusu cihaz tarafından sağlanmaktadır.

 

Özet olarak, Suzuken Kenz marka Cardico 1210 model EKG cihazı Madde 3'ü sağlamıyor görünmektedir. Teknik şartname madde 7 ve 9'u sağlayıp sağlamadığını gösterir verilere ulaşılamamıştır. Cihazın bu özellikleri sağlayıp sağlamadığının ispatı için daha ayrıntılı teknik doküman veya demonstrasyona ihtiyaç vardır.

 

3) Schiller marka AT-2 Plus model EKG cihazının incelenmesinde;

 

Teklif edilen cihaz teknik şartname madde 1, 2'yi sağlamaktadır.

 

Teklif edilen cihaz, teknik şartname madde 3'te belirtilen 3 kanal, 3x2 kanal ve 3x4+3 uzun ritim kayıt formatları şartını yerine getirememektedir (sf 170 ve 173).

 

Cihaz madde 4 ve 5'te istenilen özellikleri sağlamaktadır.

 

Teknik şartname madde 7'de istenilen hesaplama ve yorumlara ait cihazın teknik kitapçık ve üretici firmanın internet sitesinin incelenmesinde, söz konusu cihazın hangi yorumlar ve hesaplamaları yapabildiğine ait detaylı bilgiye ulaşılamamıştır. Bu özelliklerin olup olmadığının ispatı için detaylı teknik doküman veya demonstrasyona ihtiyaç vardır.

 

Teklif edilen cihaz teknik şartname madde 9'u sağlar niteliktedir.

 

Teknik şartname madde 10 ve 11'i sağlayıp sağlamadığına dair bilgiye firma tarafından sunulan doküman ve üretici firmanın internet sitesinden ulaşılamamıştır.

 

Cihaz teknik şartname madde 12,13,14 ve 15'i sağlar niteliktedir.

 

Özet olarak, Schiller marka AT-2 Plus model EKG cihazı teknik şartname madde 3'ü sağlamamakta, madde 7,10 ve 11'de istenilen özelliklerin ise eksik/yetersiz doküman nedeniyle bulunup bulunmadığı anlaşılamamıştır.

 

4) Cardioline marka AR2100 View model EKG cihazına ait teknik dokümanların incelenmesinde;

 

Teklif edilen cihaz teknik şartname madde 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15'i gereklerini sağlamaktadır.

 

Teknik şartname madde 7'de istenilen hesaplama ve yorumları yapabildiği kullanma kılavuzu sayfa 20'de belirtilmiş olmakla birlikte birim belirtilmemiştir. Bu hesaplamalardan teknik şartnamede belirtilen "...12 lead için ST (uV), ST-T, O, R, S (ms ve uV cinsinden) hesaplamaları Q/R, R/S ve area değerlerinin tablolarını basmalıdır" şartını uygun birimlerle yerine getirip getiremediğinin anlaşılabilmesi için daha ayrıntılı teknik doküman veya demonstrasyona ihtiyaç vardır.

 

Özet olarak, Cardioline marka AR2100 View model EKG cihazının teknikşartname madde 7'yi tam olarak sağlayıp sağlamadığının anlaşılabilmesi için daha ayrıntılı teknik doküman veya demonstrasyona ihtiyaç vardır.

 

5) Edan Marka SE1200 model EKG cihazına ait teknik dokümanların incelenmesinde;

 

Teklif edilen cihaz teknik şartname madde 1, 2'yi sağlar niteliktedir.

 

Teknik şartname madde 3'te istenilen "3 kanal, 3x2 kanal ve 6 kanal" kayıt seçenekleri cihazda mevcut görünmemektedir (kullanma kılavuzu sf 70 ).

 

Teklif edilen cihaz teknik şartname madde 5'i sağlamaktadır.

 

Söz konusu cihazın bazı hesaplama ve yorumları yapabildiği kullanma kılavuzundan anlaşılmakla birlikte teknik şartname madde 7'de istenilen hesaplama ve yorumlardan hangileri yapabildiği teknik kitapçıktan anlaşılamamıştır. Cihazın bu maddeyi tam olarak sağlayıp sağlamadığının ispatlanması için data detaylı teknik doküman veya demonstrasyona ihtiyaç vardır.

 

Teklif edilen cihaz teknik şartname madde 9,10,11,12 ve 13'ü sağlamaktadır.

 

Teknik şartname madde 14'te istenilen "kağıt üzerindehastanın...tansiyonu… okunabilmelidir" şartı teklif edilen cihaz tarafından sağlanamamaktadır (kullanma kılavuzu sf 35).

 

Söz konusu cihaz teknik şartname madde 15'i sağlar niteliktedir.

 

Özet olarak, Edan Marka SE1200 model EKG cihazı teknik şartname madde 3 ve 14'ü sağlamamakta, madde 7'de istenilen özellikleri sağlayıp sağlayamadığının ispatlanması için daha detaylı teknik dokümana veya demonstrasyona ihtiyaç vardır.

 

6) Carevvell Marka 112M model EKG cihazına ait teknik dokümanların incelenmesinde;

 

Teklif edilen cihaz teknik şartname madde 1, 2, 3,4 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15'i sağlar niteliktedir.

 

Teklif edilen cihazın teknik şartname madde 7'de belirtilen hesaplamalardan "12 lead için ST (uV), ST-T, Q/R, R/S ve area değerlerinin tablolarını basmalıdır" şartını yerine getirmediği anlaşılmaktadır (teknik şartnameye cevap, kullanma kılavuzu sf 27).

 

Özet olarak, Carevvell Marka 112M EKG cihazı teknik şartname madde 7'de istenilen şartları tam olarak yerine getirememektedir.şeklinde görüşlere yer verilmiştir.

 

Teknik görüş yazısından anlaşılacağı üzere; başvuru sahibi Kocaman Sağlık Araç ve Gereçleri Tic. Ltd. Şti. tarafından ihalede teklif edilen Trismed Cardıpıa 800 Model cihazın, 210 mm yerine, 216 mm rulo veya 210 mm Z-katlı kağıda (opsiyonel) kayıt yapabildiğinin tespit edildiği, ancak 210 mm Z-katlı kağıda kayıt söz konusu cihazda opsiyonel bir özellik olup ancak firma tarafından, teklif edilen fiyat içerisinde olacak şekilde, ek bir ücret talep etmeksizin (opsiyonel özellikler, üretici firmalar tarafından ancak ek ücretler karşılığında kullanıcıya sağlanmaktadır) bu özelliğin satın alınacak bütün cihazlara yüklü olarak teslim edileceğinin taahhüdünün verilmesi durumunda bu şartın verine getirilmiş bir özellik olabileceği, teknik şartnamenin 7 nci maddesinde yer verilen 12 lead için ST (uV), ST-T, Q, R, S (uV cinsinden) hesaplamaları uV cinsinden yapabildiğine dair "teknik özelikler" ve "kullanma kılavuzunda" herhangi bir bilgiye rastlanılmadığı, üretici firmanın internet sitesinin incelenmesinden de bu özelliğin cihazda olup olmadığının anlaşılamadığı, bu özellik için, teklif veren firmadan demonstrasvon istenmesinin uygun olacağı, ihale dokümanında demonstrasyon yapılacağına ilişkin bir düzenleme de bulunmadığı hususları dikkate alındığında, ihale komisyonu tarafından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olduğu, dolayısıyla itirazen şikayet başvurusunda yer verdiği iddianın yersiz olduğu anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Caravell marka 112M model EKG cihazı teklif edenÖmer Resul-Paymed Medikal Tıbbi Cihaz ve Sarf Malzemeleri firmasının teklifi, teklif edilen EKG cihazının teknik şartnamenin 7, 9 ve 11 inci maddelerini karşılamadığından ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakıldığı, alınan teknik görüşte ise teklif edilen cihazın teknik şartnamenin 7 inci maddesinde belirtilen hesaplamalardan "12 lead için ST (uV), ST-T, Q/R, R/S ve area değerlerinin tablolarını basmalıdır" şartını yerine getirmediği anlaşıldığından, adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması uygun bulunmuştur. (S:37) 

 

Edan marka SE 1200 Model cihazı teklif eden Sekizbit Bilgisayar Medikel Tıbbi Cihaz Ürünleri San. Ltd. Şti.’nin teklifi, teklif edilen EKG cihazının teknik şartnamenin 7 ve 11 inci maddelerini karşılamadığından ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakıldığı, alınan teknik görüşte ise teklif edilen cihazın teknik şartnamenin 3 ve 4 üncü maddelerini karşılamadığı, 7 inci maddede istenilen özellikleri sağlayıp sağlayamadığının ispatlanması için daha detaylı teknik dokümana veya demonstrasyona ihtiyaç olduğuanlaşıldığından, adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması uygun bulunmuştur. (S:36-37) 

 

İhaleye teklif veren diğer isteklilerin sunduğu EKG cihazlarının teknik şartnameye uygun olup olmadığıyla ilgili olarak alınan teknik görüşte;

 

- Emin Tıbbi Cih. Nak. İnş. İç ve Dış Tic. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ihalede teklif ettiği, Schiller marka AT-2 Plus model EKG cihazının teknik şartnamenin 3 üncü maddesini karşılamadığı, 7,10 ve 11 inci maddede istenilen özelliklerin ise eksik/yetersiz doküman nedeniyle bulunup bulunmadığının anlaşılamadığı, (S:36) 

 

- Sena Tıp Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.’nin ihalede teklif ettiği, Suzuken Kenz marka Cardico 1210 model EKG cihazının teknik şartnamenin 3 üncü maddesini karşılamadığı, teknik şartnamenin 7 ve 9 uncu maddelerini sağlayıp sağlamadığını gösterir verilere ulaşılamadığı, cihazın bu özellikleri sağlayıp sağlamadığının ispatı için daha ayrıntılı teknik doküman veya demonstrasyona ihtiyaç olduğu,(S:35) 

 

- Urfa Sağlık Medikal Tıbbi Cihaz San. Tic. Ltd. Şti.’nin ihalede teklif ettiği Cardioline marka AR2100 View model EKG cihazının teknikşartnamenin 7 inci maddesini sağlayıpsağlamadığının anlaşılabilmesi için daha ayrıntılı teknik doküman veya demonstrasyona ihtiyaç olduğu,(S:36-37) 

 

Anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonu tarafından yukarıda yer verilen isteklilerden, Emin Tıbbi Cih. Nak. İnş. İç ve Dış Tic. San. Tic. Ltd. Şti., Sena Tıp Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. ve Urfa Sağlık Medikal Tıbbi Cihaz San. Tic. Ltd. Şti.’nin ihalede sundukları EKG cihazlarının teknik şartnameye uygunluğu noktasında bir tespit yapılmamakla birlikte, adı geçen isteklilerin teklif ettiklericihazlara ait barkod numaraları ile yapılan MKYS sorgulamasında teklif edilen fiyatların MKYS ortalamasının üzerinde olduğunun belirlenmesi sonucunda bu isteklilerin de teklifleri değerlendirme dışı bırakıldığı, bunun yanında alınan teknik görüşte adı geçen isteklilerin ihalede sundukları EKG cihazlarıyla ilgili tespitler de dikkate alındığında, söz konusu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, başvuru sahibinin iddiasının yersiz olduğu, ayrıca yapılan tespitler ve alınan teknik görüşün değerlendirilmesi neticesinde, 15 kalem mal alımı ihalesinin 1 sıra nolu 12 Kanal Mönitörlü Yorumlu EKG cihazı ihalesinin ihale komisyonu tarafından iptal edilmesinin uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

İhalenin 1 sıra nolu “12 Kanal Monitörlü Yorumlu EKG Cihazı” alımına ilişkin olarak, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Kazım  ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Bahattin  IŞIK

Kurul Üyesi

Adem  KAMALI

Kurul Üyesi

 

Abdullah  DÜNDAR

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi